ÔĽŅ

 

Akutanalys av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA screen - svar inom en timme

Indikation

Vid misstanke om renopulmonella syndrom och systemisk vaskulit, särskilt Goodpastures syndrom (GP), rapidly progressive glomerulonephritis, Granulomatös polyangiit (GPA), och mikroskopisk polyangiit (MP).

Det är betydelsefullt med en tidig diagnos då det ger möjlighet till att inleda behandling i ett tidigt förlopp av sjukdomen och därigenom begränsa skadorna på njur- och lungfunktionen.

Ej lämplig analys för att följa patienter eller för att upptäcka återfall hos kända patienter eftersom analysen inte är kvantitativ.

Provtagning

Akutanalyser för anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA utförs alla dagar om året då provet ankommer till laboratoriet kl. 08:00-21:00. Ring laboratoriet, 040-53 76 60, före transport (taxi, bud, post).

Akutanalyser sänds som prioriterad leverans med lämpligt bud till Wieslab AB, Lundavägen 151, 212 24 Malmö. Avsändaren står för ansvar för transport och betalning för transport.

Ta venöst eller kapillärt blodprov i rör utan tillsats. Provet kan förvaras i kyl i avvaktan på transport. Vi garanterar svar inom en timme efter att provet anlänt till laboratoriet.

Prover skickas till:
Wieslab AB
Lundavägen 151
212 24 Malmö

Metod

ELISA (med Capture teknik för MPO-ANCA och PR3-ANCA)

Metoden är en kvalitativ screeningmetod med hög känslighet och därför förekommer falskt positiva svar i cirka 1 % av fallen. Alla akutanalyser följs upp med en kvantitativ analys nästkommande vardag för MPO-ANCA, PR3-ANCA och anti-GBM.

Hitta analysmetod

Nedan kan du hitta olika sätt att leta efter analysmetod, välj den som passar dig bäst.
Snabbsök analys
Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ