Therapeutic drug monitoring (TDM) av Vedolizumab

Vedolizumab (Entyvio) är en humaniserad monoklonal antikropp mot α4β7 integrin och används för behandling av de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit (UC) och Crohn’s sjukdom (CD). Terapeutisk cut-off (lägsta serumkoncentrationen av Vedolizumab som ger positiv respons på behandling) är fortfarande inte känd.

α4β7 integrin är ett glykoprotein på ytan av T- och B-celler och har stor betydelse för passage av celler från blod över endotelet till tarmslemhinnan. Vid behandling med Vedolizumab blockeras cellpassagen och därmed nedregleras inflammationen i tarmslemhinnan. Under behandlingen kan vissa patienter utveckla antikroppar mot Vedolizumab (anti-läkemedels antikroppar eller ADA). Data och tolkning om Vedolizumab ADA och dess serumnivåer är fortfarande mycket begränsad.

Analys av Vedolizumab koncentration:

Analysen utförs med ELISA. Detektionsgräns för Vedolizumab i serum är 2 µg/mL.

Analys av Vedolizumab anti-läkemedels antikroppar (ADA):

Analysen utförs med ELISA och kan bara detektera ADA om läkemedelskoncentration i serum är < 2 µg/mL. Detektionsgräns för Vedolizumab anti-läkemedels antikroppar (ADA) är 35 ng/mL.