Natalizumab anti-läkemedelsantikroppar

Indikation

Natalizumab (Tysabri) anti-läkemedelsantikroppar (anti-drug antibodies, ADA) har hittats i 4,5-14,1% av natalizumab-behandlade multipel skleros (MS) patienter. Höga nivåer av antikroppstitrar indikerar risk för att natalizumab ADA blir kvarstående vilket associeras med en negativ effekt på behandlingssvar.

Metod

Serumprover analyseras med en immunoassay på en Meso Scale Discovery (MSD) plattform. MSD assays har hög detektionskänslighet men det rekommenderas ändå att provet tas vid Cmin, och då läkemedelskoncentrationen är som lägst. Provet svaras ut som negativt eller positivt och uppföljning av antikroppstiter följer.

Tolkning

Vid positivt prov rekommenderas ett nytt prov inom 4-8 veckor för att verifiera positiviteten och om patienten är persistent positiv. Behandlingen med natalizumab bör fortsättas tills uppföljande prov har bekräftats positivt eller negativt, såvida ingen överkänslighet noterats. Om även det verifierande provet är positivt bör behandlingen avslutas.

Läs mer om provtagning

Referenser

Lundkvist et al. Characterization of anti-natalizumab antibodies in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2013 May;19(6):757-64

Vennegoor et al. Clinical relevance of serum natalizumab concentration and anti-natalizumab antibodies in multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Apr;19(5):593-600.

DYN_box_03