Anti-Erytropoetin (EPO) antikroppar

Indikation

Antikroppar mot erytropoetin (EPO) associeras med en mycket sällsynt biverkning vid behandling med rekombinant humant erytropoietin (rHuEPO) där anti-EPO antikroppar orsakar utveckling av pure red cell aplasia (PRCA) dvs. avsaknad av erytropoes.

Metod

Serum prov (>1 ml krävs) analyseras med radioimmunoprecipation (RIP). Provet svaras ut som negativt eller positivt.

Tolkning

Incidensen för antikroppsmedierad PRCA för Epogen och Eprex var mycket låg under 1989-1998, men antalet fall av Eprex-associerad PRCA ökade markant efter 1999, även efter introduktion av subkutan behandling. Däremot förblev insidensen låg för Epogen och NeoRecormon. Idag är PRCA är en extremt sällsynt biverkning av behandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESA), även om fall fortsätter att dyka upp mellan olika produktklasser. Den senaste och mest rimliga förklaringen till utvecklingen av anti-EPO har varit läckage av volfram till innehållet i glasampullerna (från volfram i delar av utrustningen som används vid tillverkning av glasampuller). Denna förklaring är betydelsefull för ESA behandling och eventuellt andra terapeutiska proteiner. Med införandet av ESA biosimilars bör extra försiktighet vidtas för att kontrollera risken för utveckling av anti-EPO som biverkning. Biosimilars är produkter med en identisk aminosyrasekvens som den ursprungliga produkten, men produkten kan innehålla odetekterbara skillnader i egenskaper hos proteinet som kan utlösa en aktivering av immunförsvaret och ett antikroppssvar mot biosimilaren.

Läs mer om provtagning

Referenser

Thorpe et al. Assays for detecting and diagnosing antibody-mediated pure red cell aplasia (PRCA): an assessment of available procedures. Nephrol Dial Transplant. 2005 May;20 Suppl 4:iv16-22.

Evens et al. Epoetin-induced pure red-cell aplasia (PRCA): preliminary results from the research on adverse drug events and reports (RADAR) group. Best Pract Res Clin Haematol. 2005;18(3):481-9.

Jelkmann. Biosimilar recombinant human erythropoietins (epoetins) and future erythropoiesis-stimulating treatments. Expert Opin Biol Ther. 2012 May;12(5):581-92.

Macdougall et al. Antibody-mediated pure red cell aplasia in chronic kidney disease patients receiving erythropoiesis-stimulating agents: new insights. Kidney International (2012) 81, 727‚Äď732

DYN_box_02